[1]
Cudak, S. 2023. Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA. 12, (grudz. 2023), 286–298. DOI:https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.17.