(1)
Warchoł, T. Współczesne Kierunki Rozwoju Edukacji W społeczeństwie Edukacyjnym. KPE 2022, 10, 147-155.