(1)
Fąfara, K. Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023). KPE 2023, 12, 35-54.