(1)
Witek, P.; Liwowska, E. Kulturotechniczny Aspekt Sportu Formą przeciwdziałania Zachowaniom Ryzykownym Nieletnich Na Podstawie Badań. KPE 2023, 12, 299-314.