Warchoł, T. (2022). Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 10, 147–155. https://doi.org/10.15584/kpe.2022.10.9