Fąfara, K. (2023). Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023). KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 35–54. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.2