Zieliński, P. (2023). Studium o aksjologii pedagogicznej Abrahama H. Maslowa. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 111–136. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.6