Pstrąg, D. (2023). Społeczno-pedagogiczne aspekty zachowań suicydalnych – symptomy, uwarunkowania, profilaktyka. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 251–285. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.16