Cudak, S. (2023). Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 286–298. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.17