Witek, P., & Liwowska, E. (2023). Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 299–314. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.18