Warchoł, Tomasz. 2022. „Współczesne Kierunki Rozwoju Edukacji W społeczeństwie Edukacyjnym”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA 10 (grudzień):147-55. https://doi.org/10.15584/kpe.2022.10.9.