Zieliński, Paweł. 2023. „Studium O Aksjologii Pedagogicznej Abrahama H. Maslowa”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA 12 (grudzień):111-36. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.6.