Pstrąg, Dorota. 2023. „Społeczno-Pedagogiczne Aspekty Zachowań Suicydalnych – Symptomy, Uwarunkowania, Profilaktyka”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA 12 (grudzień):251-85. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.16.