Cudak, Sławomir. 2023. „Przemoc wśród młodzieży Szkolnej W Opinii Badanych uczniów”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA 12 (grudzień):286-98. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.17.