Witek, Paweł, i Ewa Liwowska. 2023. „Kulturotechniczny Aspekt Sportu Formą przeciwdziałania Zachowaniom Ryzykownym Nieletnich Na Podstawie Badań”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA 12 (grudzień):299-314. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.18.