Warchoł, Tomasz, i Marta Solecka. 2023. „Rozwijanie myślenia Komputacyjnego W Edukacji Wczesnoszkolnej”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA 12 (grudzień):378-87. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.23.