Warchoł, T. (2022) „Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym”, KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 10, s. 147–155. doi: 10.15584/kpe.2022.10.9.