Fąfara, K. (2023) „Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023)”, KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, s. 35–54. doi: 10.15584/kpe.2023.12.2.