Zieliński, P. (2023) „Studium o aksjologii pedagogicznej Abrahama H. Maslowa”, KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, s. 111–136. doi: 10.15584/kpe.2023.12.6.