Pstrąg, D. (2023) „Społeczno-pedagogiczne aspekty zachowań suicydalnych – symptomy, uwarunkowania, profilaktyka”, KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, s. 251–285. doi: 10.15584/kpe.2023.12.16.