Cudak, S. (2023) „Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów”, KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, s. 286–298. doi: 10.15584/kpe.2023.12.17.