Witek, P. i Liwowska, E. (2023) „Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań”, KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, s. 299–314. doi: 10.15584/kpe.2023.12.18.