[1]
P. Zieliński, „Studium o aksjologii pedagogicznej Abrahama H. Maslowa”, KPE, t. 12, s. 111–136, grudz. 2023.