[1]
D. Pstrąg, „Społeczno-pedagogiczne aspekty zachowań suicydalnych – symptomy, uwarunkowania, profilaktyka”, KPE, t. 12, s. 251–285, grudz. 2023.