[1]
S. Cudak, „Przemoc wśród młodzieży szkolnej w opinii badanych uczniów”, KPE, t. 12, s. 286–298, grudz. 2023.