[1]
P. Witek i E. Liwowska, „Kulturotechniczny aspekt sportu formą przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym nieletnich na podstawie badań”, KPE, t. 12, s. 299–314, grudz. 2023.