[1]
T. Warchoł i M. Solecka, „Rozwijanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej”, KPE, t. 12, s. 378–387, grudz. 2023.