Warchoł, T. „Współczesne Kierunki Rozwoju Edukacji W społeczeństwie Edukacyjnym”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 10, grudzień 2022, s. 147-55, doi:10.15584/kpe.2022.10.9.