Fąfara, K. „Ojczyzna. Bóg. Prawo. Duszpasterstwo Policji (1919–2023)”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 12, grudzień 2023, s. 35-54, doi:10.15584/kpe.2023.12.2.