Zieliński, P. „Studium O Aksjologii Pedagogicznej Abrahama H. Maslowa”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 12, grudzień 2023, s. 111-36, doi:10.15584/kpe.2023.12.6.