Pstrąg, D. „Społeczno-Pedagogiczne Aspekty Zachowań Suicydalnych – Symptomy, Uwarunkowania, Profilaktyka”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 12, grudzień 2023, s. 251-85, doi:10.15584/kpe.2023.12.16.