Cudak, S. „Przemoc wśród młodzieży Szkolnej W Opinii Badanych uczniów”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 12, grudzień 2023, s. 286-98, doi:10.15584/kpe.2023.12.17.