Witek, P., i E. Liwowska. „Kulturotechniczny Aspekt Sportu Formą przeciwdziałania Zachowaniom Ryzykownym Nieletnich Na Podstawie Badań”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 12, grudzień 2023, s. 299-14, doi:10.15584/kpe.2023.12.18.