Warchoł, T., i M. Solecka. „Rozwijanie myślenia Komputacyjnego W Edukacji Wczesnoszkolnej”. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, t. 12, grudzień 2023, s. 378-87, doi:10.15584/kpe.2023.12.23.