[1]
Danowska-Prokop, B., Pawlas, I. i Czornik, M. 2022. Ubóstwo w polskich regionach w świetle polityki Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 72 (grudz. 2022), 44–67. DOI:https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.4.3.