(1)
Wieczorkowski, J. Akceptacja Naruszenia prywatności W Erze Big Data. nsawg 2020, 4, 315-325.