Wieczorkowski, J. (2020). Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(52), 315–325. https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.21