Danowska-Prokop, B., Pawlas, I., & Czornik, M. (2022). Ubóstwo w polskich regionach w świetle polityki Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (72), 44–67. https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.4.3