Wieczorkowski, J. (2020) „Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(52), s. 315–325. doi: 10.15584/nsawg.2017.4.21.