Danowska-Prokop, B., Pawlas, I. i Czornik, M. (2022) „Ubóstwo w polskich regionach w świetle polityki Unii Europejskiej”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (72), s. 44–67. doi: 10.15584/nsawg.2022.4.3.