Wieczorkowski, J. „Akceptacja Naruszenia prywatności W Erze Big Data”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, t. 4, nr 52, listopad 2020, s. 315-2, doi:10.15584/nsawg.2017.4.21.