[1]
Sikorska, A. 2023. Krajowy system ratowniczo gaśniczy jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania. Polityka i Społeczeństwo. 21, 1 (maj 2023), 260–279. DOI:https://doi.org/10.15584/polispol.2023.1.17.