(1)
Balcerek-Kosiarz, M. PANDEMIA A FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO ZADŁUŻONYCH W PARABANKACH – PRZYPADEK GMINY RACIECHOWICE. POLISPOL 2021, 18, 95-112.