(1)
Kruk, A. Postulaty Sahry Wagenknecht W Dyskursie Programowym Niemieckiej Lewicy. POLISPOL 2022, 20, 90-105.