(1)
Czech, M. . Współpraca samorządu Terytorialnego Z Organami Administracji rządowej W Zakresie Realizacji Inwestycji Drogowych. POLISPOL 2022, 20, 45-59.