(1)
Sikorska, A. Krajowy System Ratowniczo gaśniczy Jako Integralna część Organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – Podstawowe założenia Organizacji I Funkcjonowania. POLISPOL 2023, 21, 260-279.