(1)
Waśko-Owsiejczuk, E. Krytyczne Spojrzenie Na Promowanie Demokracji. POLISPOL 2023, 21, 280-296.