(1)
Piątkowska-Stepaniak, W. Polonijna, amerykańska Misja Ks. Wincentego I Jana Barzyńskich. POLISPOL 2023, 21, 230-245.