(1)
Browarek, T. Polityka Etniczna państwa Polskiego Po 2011 Roku W Opiniach Komitetu Doradczego I Komitetu Ekspertów Rady Europy. POLISPOL 2023, 21, 64-76.