(1)
Barczak, B.; Drążewski, M. . Umowa O Partnerstwie Gospodarczym Nowym rozdziałem W Stosunkach Unii Europejskiej Z Japonią. POLISPOL 2023, 21, 23-34.